Alternator Autobus 1x pasek klinowy

Alternator Autobus 1x pasek klinowy

99

Opis

Alternator

Autobus

Ciężarówka 

1x pasek klinowy

28V