Antena Kolejowa Autobusowa Kathrein K5022211 f/MHz 146-156

Antena Kolejowa Autobusowa Kathrein K5022211 f/MHz 146-156

499

Antena Kolejowa Autobusowa Kathrein K5022211 f/MHz 146-156
Gwarancja

FV
specyfikacja: https://www.jbe.nl/downloads/2730/Kathrein%20K-5022222.pdf